Băng từ MP Series - Givi Misure Vietnam - STC Vietnam

 

 

MP Series

Dải từ tính cho các ứng dụng khác nhau

 

Băng từ tuyệt đối hoặc gia tăng, được cấu tạo bởi một dải plastoferrite từ hóa, được hỗ trợ bởi một giá đỡ bằng thép không gỉ trên đó băng hai mặt được gắn trước, để dán cực nhanh và dễ dàng cố định.

 

Sản phẩm tham khảo