Bộ đọc và điều khiển vị trí kỹ thuật số VI 518, VI 700, VI 900 - Givi Misure Vietnam - STC Vietnam

 

 

Một bộ vi điều khiển rất mạnh sẽ xử lý thông tin được truyền bởi các đầu dò.
Việc sử dụng bản đọc kỹ thuật số kết hợp các tính năng tiên tiến như vậy với tính dễ sử dụng có nghĩa là sẽ tăng đáng kể năng suất của máy công cụ.

 

 

Đầu đọc kỹ thuật số VISION được sản xuất với công nghệ điện tử tiên tiến nhất hiện có: các thành phần điện áp thấp (3,3 Volts), mức tiêu thụ tối thiểu và mức độ tích hợp cao cho phép trình diễn đa dạng và linh hoạt.