Chất lượng sản phẩm và dịch vụ được cung cấp vẫn là

mục tiêu chính của GIVI MISURE.

 

Chính sách chất lượng của chúng tôi

Kiểm tra và kiểm soát

Tỷ lệ hỗ trợ sau bán hàng rất thấp đã đạt được nhờ vào việc áp dụng có hệ thống các thử nghiệm cũng như kiểm tra nghiêm ngặt và chọn lọc đối với vật liệu và sản phẩm.

Trên thực tế, tất cả các sản phẩm đều được kiểm soát 100% , cả trong quá trình sản xuất và thử nghiệm. Thực hiện các quy trình nghiêm ngặt về kiểm soát đo lường, kiểm tra động lực học, kiểm tra nhiệt và lão hóa.

Hơn nữa, tất cả các cân quang học và băng từ đều được cung cấp chứng chỉ kiểm tra đo lường được thực hiện trong các điều kiện khí hậu và môi trường khắc nghiệt:

T = 20 ° C ± 0,1 ° C RH = 45 ÷ 55%.

 

 

 
Chứng chỉ

Hệ thống chất lượng của GIVI MISURE đã được tổ chức DNV chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001: 1994 vào năm 1997, sau đó chuyển thành ISO 9001: 2000 vào năm 2003, ISO 9001: 2008 vào năm 2010 và ISO 9001: 2015 vào năm 2017.

Chứng chỉ