GIVI MISURE Vietnam Model: MTS H100C 528VL M02/N SC F SP72 STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
Magnetic scale
 
GIVI Misure Vietnam
Model: MTSH1000C528VLM02/NSCF
Magnetic Sensor
STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
 
GIVI Misure Vietnam
Model: MP500 10000
Magnetic Band (10m)
STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
 
GIVI Misure Vietnam
Model: EN53SC1 HR 02048 05V D12.7 M05 SWC STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
Incremental encoder
 
GIVI Misure Vietnam
Model: GVS608 T01A 620 05V S1V M04/S CG8PR STC Vietnam đại điện độc quyền chính hãng
Absolute optical scale for CNC machine tool