MR Series - Vòng từ cho cảm biến MTS và MTV - Givi Misure Vietnam - STC Vietnam

 

 

MR Siries

Vòng từ cho cảm biến MTS và MTV

 

NHẪN THUẬT làm bằng một vòng ferit từ hóa với bước cực 2 + 2 mm hoặc 5 + 5 mm, được gắn trên mặt bích nhôm để dễ dàng ứng dụng trên máy.

 

THAM KHẢO SẢN PHẨM