Thước quang học GVS, GMS - Givi Misure Vietnam - STC Vietnam

Độ chính xác cao của lưới có độ giãn nở nhiệt tuyến tính phù hợp với ứng dụng yêu cầu. Đo chiều dài lên đến 30 m, cấp độ chính xác lên đến ± 1 µm và độ phân giải lên đến 0,01 µm. Chứng chỉ kiểm định đo lường được cấp kèm theo từng thang

Thước quang học được sản xuất tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và chúng được sản xuất theo tám mẫu khác nhau.
Tài liệu sản phẩm, có thể được cung cấp theo yêu cầu, nhấn mạnh chất lượng và độ tin cậy cao của sản phẩm.