CV103

 
 
Vỏ bảo vệ bằng thép không gỉ

Vỏ thép không gỉ không từ tính, trên đó băng dính hai mặt được

gắn sẵn để dán nhanh và dễ dàng gắn vào dải từ.

Chiều rộng 10 mm - Độ dày 0,3 mm.

CẢNH BÁO!
Không thể sử dụng vỏ bảo vệ CV103 với dải từ MP100.

 

Bảng dữliệu

 

 

 

 

 

SME010

 
 
Tham chiếu không bên ngoài cho dải từ

Được sử dụng với các cảm biến MTS và MTV, trong phiên bản E.

 

SME010MR

 
 
Tham chiếu không bên ngoài cho vòng từ

Được sử dụng với vòng từ MR 200 và MR 500.

SP202

 
 
Hỗ trợ nhôm

Để được cố định trên máy để bảo vệ dải từ.

CẢNH BÁO!
Không thể sử dụng SP202 hỗ trợ nếu các dải từ đã được

CV103 bao phủ.

 

Bảng dữliệu