Dịch vụ sau bán hàng nhanh chóng - GIVI Misure Vietnam,

GIVI Misure STC Vietnam, STC Vietnam - Đại diện phân phối

độc quyền Givi Misure tại Việt Nam

 

"Tỷ lệ hỗ trợ sau bán hàng rất thấp đã đạt được nhờ vào việc áp dụng có hệ thống các thử nghiệm

cũng như kiểm tra nghiêm ngặt và chọn lọc đối với vật liệu và sản phẩm."

 

Dịch vụ sau bán hàng nhanh chóng

  • Chất lượng dịch vụ do GIVI MISURE cung cấp có thể được đặc biệt đánh giá cao về dịch vụ

sau bán hàng nhanh chóng.

  • Hỗ trợ khách hàng được thực hiện trực tiếp bởi nhân viên kỹ thuật của GIVI MISURE hoặc bởi

các đại lý đủ điều kiện được ủy quyền và được đào tạo cụ thể.

  • Tất cả các sản phẩm do GIVI MISURE sản xuất thực sự được tiếp thị và hỗ trợ bởi các tổ chức

chính hoạt động tại các thị trường nước ngoài chính.

 

Sự bảo đảm

  • Tất cả các thiết bị được hưởng lợi từ một thời gian dài bảo hành sau bán hàng.

  • Tùy theo loại hình sử dụng, các điều khoản bảo hành có thể được gia hạn lên đến ba mươi sáu tháng

kể từ ngày xuất hóa đơn.

  • Chế độ bảo hành đầy đủ khẳng định chất lượng cao của các sản phẩm của GIVI MISURE.

Kiểm tra dịch vụ của bạn

  • Nhập số sê-ri phần cứng hoàn chỉnh của bạn với khoảng trống . (Vd: 09154811 07758 05870)

  • Dịch vụ áp dụng cho các mặt hàng được đăng ký từ tháng 6 năm 2015 với mã Ma trận dữ liệu trên nhãn sản phẩm hoặc trên bao bì.