Bộ hiển thị

  • Hiển thị báo giá trục đơn với màn hình LCD 6 chữ số và dấu âm.
  • Thân cảm biến kim loại từ tính, kích thước nhỏ.
  • Cảm biến từ tính với khả năng cố định thông qua các lỗ ren M4 có hoặc thông qua vít M3.
  • Pin hoặc nguồn điện bên ngoài.
  • Chiều dài cáp linh hoạt 4 m
  • Dung sai liên kết rộng.
  • VISION 110 S: thân máy hiển thị kích thước tiêu chuẩn, cho hốc bảng với mẫu khoan 92 × 44 mm.
  • Được kết hợp với dải từ MP 200 hoặc MP 100.