MTV

Cảm biến từ tăng dần với đầu ra sóng hình sin (1 Vpp)

 

 

  • Dòng cảm biến từ mới MTV, với kích thước tổng thể nhỏ.
  • Độ phân giải lên tới 0,1 mm. Độ phân giải DPI và đọc inch hiện có sẵn.
  • Nhiều sân cực có sẵn.
  • Dung sai căn chỉnh rộng và khoảng cách cảm biến / dải từ lên đến 5 mm, cho việc gắn thậm chí dễ dàng hơn và nhanh hơn.
  • Thân cảm biến từ làm bằng vật liệu kim loại đúc.
  • Sửa cảm biến từ bằng các lỗ ren hiện có M4 hoặc bằng M3 thông qua ốc vít.
  • Được bảo vệ chống lại sự đảo ngược của cực cung cấp điện và ngắn mạch trên các cổng đầu ra.


 Yêu cầu thông tin