MTS

Cảm biến từ tăng dần với đầu ra sóng vuông

 

  • Dòng cảm biến từ mới MTS, với kích thước tổng thể nhỏ.
  • Độ phân giải lên tới 0,5 μm có thể lập trình (Pr) thông qua đường nối tiếp. Độ phân giải DPI và đọc inch hiện có sẵn.
  • Nhiều sân cực có sẵn.
  • Dung sai căn chỉnh rộng và khoảng cách cảm biến / dải từ lên đến 12 mm, cho việc gắn thậm chí dễ dàng hơn và nhanh hơn.
  • Chỉ số tham chiếu ở các vị trí cần thiết (với các dải từ MP200Z, MP500Z và MP600Z).
  • Thân cảm biến từ làm bằng vật liệu kim loại đúc.
  • Sửa cảm biến từ bằng các lỗ ren hiện có M4 hoặc bằng M3 thông qua ốc vít.
  • Được bảo vệ chống lại sự đảo ngược của cực cung cấp điện và ngắn mạch trên các cổng đầu ra.