MR

Vòng từ cho cảm biến MTS và MTV Givi Misure

 

MAGNETIC RING được làm bằng một vòng ferrite từ hóa với khoảng cách cực 2 + 2 mm hoặc 5 + 5 mm, được gắn trên mặt bích nhôm để dễ dàng sử dụng trên máy.