MP

Băng từ cho các ứng dụng khác nhau

 

Dải từ tuyệt đối hoặc tăng dần, được cấu tạo bởi dải plastoferrite từ hóa, được hỗ trợ bởi một chất mang bằng thép không gỉ, trên đó băng dính hai mặt được gắn sẵn, để dán cực nhanh và dễ dàng sửa chữa.


 Yêu cầu thông tin