mts-series-incremental-magnetic-sensor-with-square-wave-output-givi-misure-vietnam-stc-vietnam.png

MTS Series

 

Cảm biến từ tính gia tăng với đầu ra sóng vuông

 
  • Dòng cảm biến từ mới MTS, có kích thước tổng thể nhỏ.
  • Độ phân giải lên đến 0,5 μm có thể lập trình (Pr) qua đường nối tiếp. Độ phân giải DPI và đọc inch hiện có sẵn.
  • Nhiều sân cực có sẵn.
  • Dung sai căn chỉnh rộng và khoảng cách cảm biến / dải từ lên đến 12 mm, để lắp dễ dàng hơn và nhanh hơn.
  • Các chỉ số tham chiếu ở các vị trí cần thiết (với các dải từ tính MP200Z, MP500Z và MP600Z).
  • Thân cảm biến từ làm bằng vật liệu kim loại đúc.
  • Cố định cảm biến từ bằng các lỗ ren hiện có M4, hoặc bằng M3 thông qua vít.
  • Được bảo vệ chống đảo ngược cực của nguồn điện và ngắn mạch trên các cổng đầu ra.
 
MTS P       Pole pitch 1+1 mm
Datasheet  
MTS M      Pole pitch 2+2 mm
Datasheet  
MTS I        Pole pitch 2.54+2.54 mm
Datasheet  
MTS H       Pole pitch 5+5 mm
Datasheet  
MTS S       Pole pitch 6+6 mm
 
MTS E       Pole pitch 10+10 mm
 
MTS C       Pole pitch 20+20 mm