mtv-series-incremental-magnetic-sensor-with-sine-wave-output-1-vpp-givi-misure-vietnam-stc-vietnam.png

MTV

Cảm biến từ tính gia tăng với đầu ra sóng sin (1 Vpp)

 
  • Dòng cảm biến từ tính MTV mới, có kích thước tổng thể nhỏ.
  • Độ phân giải lên đến 0,1 μm. Độ phân giải DPI và đọc inch hiện có sẵn.
  • Nhiều sân cực có sẵn.
  • Dung sai căn chỉnh rộng và khoảng cách cảm biến / dải từ tính lên đến 5 mm, để lắp dễ dàng hơn và nhanh hơn.
  • Thân cảm biến từ làm bằng vật liệu kim loại đúc.
  • Cố định cảm biến từ bằng các lỗ ren hiện có M4, hoặc bằng M3 thông qua vít.
  • Được bảo vệ chống đảo ngược cực của nguồn điện và ngắn mạch trên các cổng đầu ra.
 
MTV P        Pole pitch 1+1 mm
Datasheet 
MTV M       Pole pitch 2+2 mm
Datasheet 
MTV I         Pole pitch 2.54+2.54 mm
Datasheet 
MTV H       Pole pitch 5+5 mm
Datasheet 
MTV S       Pole pitch 6+6 mm
Datasheet