phu-kien-cho-bo-doc-va-hien-thi-vi-tri-thuoc-quang-givi-misure-vietnam-stc-vietnam-dai-dien-chinh-hang-doc-quyen.png

 

Phụ kiện cho Bộ đọc và hiển thị vị trí thước quang - Givi Misure Vietnam - STC Vietnam đại diện chính hãng độc quyền

THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Accessories for Digital Readouts - Givi Misure Vietnam - STC Vietnam đại diện

 

MOD. 1 Sửa chữa dọc                                                     MOD. 2 Cố định dọc với một cánh tay có bản lề

                         

 

MOD. 3 Cố định tường bằng một tay bản lề                    MOD. 4 Cố định bề mặt bằng một tay bản lề

                         

 

MOD. 5 Cố định tường bằng tay đòn kép                        MOD. 6 Cố định bề mặt với cánh tay đòn kép

                         

 

MOD. 7 Sửa chữa bề mặt                                                MOD. ARGO Cố định dọc trên thanh tròn Ø 25 mm