vision-110-series-digital-readout-with-magnetic-sensor-givi-misure-vietnam-stc-vietnam.png
Vision 110 Series
 
Đọc kỹ thuật số với cảm biến từ tính
 
 • Đọc kỹ thuật số một trục, với màn hình LCD 6 ½ chữ số và dấu âm.
 • Thân cảm biến bằng kim loại có kích thước tổng thể nhỏ.
 • Cố định cảm biến từ bằng các lỗ ren hiện có M4 hoặc bằng M3 thông qua các vít.
 • Cung cấp điện qua pin hoặc bên ngoài.
 • Cáp linh hoạt tối đa. chiều dài 4 m.
 • Dung sai căn chỉnh rộng.
 • Một số chức năng thân thiện với người dùng có sẵn.
 • Có sẵn trong hai mô hình khác nhau:
  • VISION 110 S: cơ quan đọc kỹ thuật số có kích thước tiêu chuẩn, dùng cho mẫu khoan 92 × 44 mm.
  • VISION 110 L: cơ thể đọc kỹ thuật số có kích thước tiêu chuẩn và mặt trước có kích thước lớn hơn, để gắn trên bảng điều khiển với mẫu khoan 92 × 66 mm hoặc có thể điều chỉnh cho mẫu khoan tiêu chuẩn (92 × 44 mm).
 • Được sử dụng với băng tần MP 200 hoặc MP 100.
 
VISION 110 S - Small version
Datasheet  
VISION 110 L - Large version
Datasheet